Samisk reindrift i Norge. Bærekraftig matproduksjon, næring og en kulturbærer i takt med naturen.

Har du hørt om liggestein eller bålgjerde? De er ganske vesentlige for reindriften på Iinnasuolu – Hinnøya.

Reinmerker har mange funksjoner og hovedutforming er familiens fellesarv.

Har du hørt om noen som tar en pause i …

Reinsdyr er frittvandrende beitedyr året rundt. På ulike tider av året kan dyrene være sårbare for forstyrrelser. Med litt innsikt, enkel planlegging og en dose sunn fornuft kan du enkelt ta hensyn til reindyrenes ve og vel.

Test dine reinskills og prøv deg på vår uhøytidelige Rudolf-test!

Kontaktpersoner reinfakta.no

Reindriftsnæringen i norge

I Norge er reindriftsnæringen delt opp i 6 regionale og totalt 82 reinbeitedistrikt fordelt på 140 kommuner. Innenfor hvert reinbeitedistrikt  finner du en eller flere Siidaer – eller driftsenheter, som kan være både sommersiidaer og vintersiidaer.