Samisk reindrift i Norge. Bærekraftig matproduksjon, næring og en kulturbærer i takt med naturen.

Hvordan gjetes en reinflokk på vinteren? Reinfakta ble med Elle Majja, Mikkel Johannes og Per Johannes.

Reinskolen

Snart lanserer vi reinskolen på REINFAKTA.no - en samleside
OG RESSURSER om reindrift FOR BRUK i klasserommet!

Noe av det ypperste naturen kan by på

Norsk reinsdyrkjøtt er mat i verdensklasse, og reinsdyr ses på av mange som det meste eksklusive og eksotiske kjøttet Norge kan by på.
Matprat har et bredt spekter av oppskrifter på reinsdyrkjøtt

Reindriftsnæringen i norge

I Norge er reindriftsnæringen delt opp i 6 regionale og totalt 82 reinbeitedistrikt fordelt på 140 kommuner. Innenfor hvert reinbeitedistrikt  finner du en eller flere Siidaer – eller driftsenheter, som kan være både sommersiidaer og vintersiidaer.