Fjellets fagfolk - en ressurs i naturkrisen?

Få tilbringer så mye tid i norske fjell som de norske reindriftsutøverne. Førstehåndskunnskapen reindriftsutøvere sitter på er verdifull og NRL ønsker å oppfordre til at det jobbes for å knytte sterkere bånd mellom utøvere, fag- og forskningsmiljøer til gode til felles gode.

Få tilbringer så mye tid i norske fjell som de norske reindriftsutøverne. Kunnskapen de sitter med om de faktiske endringer som skjer i norske fjell og vidder samt tilstanden til fauna og dyreliv, gjør at man kan få grunnlag til å vurdere basert også på realkunnskap og observasjoner av for eksempel endringer over tid på dyreliv, natur og fauna. NRL ønsker å oppfordre til at det jobbes for å knytte sterkere bånd mellom utøvere, fag- og forskningsmiljøer til gode til felles gode, og oppfordrer spesielt fag- og forskningsmiljøer til å åpne dialog med NRL og reindriftsnæringen i for eksempel forskningsprosjekter, kartlegginger med mer.

 

 

Del på Facebook

Aktuelt