Samisk reindrift i Norge. Bærekraftig matproduksjon, næring og en kulturbærer i takt med naturen.

Om tapet av et kjært beiteland og hva som venter en ung reindriftsame når en arv skal føres videre.

Et av årets høydepunkter i reindriften er kalvemerkingen. Reinfakta besøkte …

Reinsdyr er frittvandrende beitedyr året rundt. På ulike tider av …

Test dine reinskills og prøv deg på vår uhøytidelige Rudolf-test!

Har du hørt om noen som tar en pause i kalvemerking av rein så ungdommene kan delta på fotballturnering? Her er en …

Reindriftsnæringen i norge

I Norge er reindriftsnæringen delt opp i 6 regionale og totalt 82 reinbeitedistrikt fordelt på 140 kommuner. Innenfor hvert reinbeitedistrikt  finner du en eller flere Siidaer – eller driftsenheter, som kan være både sommersiidaer og vintersiidaer.

var rocket_lcp_data = {"ajax_url":"https:\/\/reinfakta.no\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"65e6d9132a","url":"https:\/\/reinfakta.no\/reinfakta-forside","is_mobile":false,"elements":"img, video, picture, p, main, div, li, svg","width_threshold":1600,"height_threshold":700,"debug":null}