Samisk reindrift i Norge. Bærekraftig matproduksjon, næring og en kulturbærer i takt med naturen.

Har du hørt om liggestein eller bålgjerde? De er ganske vesentlige for reindriften på Iinnasuolu – Hinnøya.

Reinsdyr er frittvandrende beitedyr året rundt. På ulike tider av …

Test dine reinskills og prøv deg på vår uhøytidelige Rudolf-test!

Å være reindriftsutøver innenbærer at man kontinuerlig må ta stilling til alle typer utfordringer på så vel det menneskelige og samfunnsmessige plan – selv om det kan være utfordrende til tider. Ta vår Rein-Quiz og se hvordan du klarer deg som reindriftsutøver!

Har du hørt om noen som tar en pause i kalvemerking av rein så ungdommene kan delta på fotballturnering? Her er en …

Kontaktpersoner reinfakta.no

Reindriftsnæringen i norge

I Norge er reindriftsnæringen delt opp i 6 regionale og totalt 82 reinbeitedistrikt fordelt på 140 kommuner. Innenfor hvert reinbeitedistrikt  finner du en eller flere Siidaer – eller driftsenheter, som kan være både sommersiidaer og vintersiidaer.