Ikke la hets passere, grip inn!

Norske Reindriftsamers Landsforbund, Reinfakta.no og Landbruks- og matdepartementet står bak tre sterke filmer som setter fokus på hets mot reindrifta og reindriftsutøvere i sosiale medier og kommentarfelt. Ved å gi målgruppene i kampanjen et kunnskap om hetsens omfang, alvorlighetsgrad og ikke minst gi hetsen et ansikt – håper vi å bevisstgjøre, skape forståelse for problemet – og oppfordre folk til å gripe inn når man ser hets.

Et problem med netthets uavhengig av hvem den rettes mot, er at den oppstår sporadisk, men like fullt systematisk. I ulike kanaler – og gjerne over tid. For den utenforstående kan problemet derfor være lett å undervurdere eller overse. Det er kanskje derfor den klassiske «såpass må man tåle» ofte dukker opp når problemet diskuteres og belyses?

I filmene lot vi skuespillere lese og motta den store mengden netthets vi fant på nettet for å forsøke å gi hetsen et ansikt og kanskje skape en forståelse av hvordan summen av hets kan oppleves for den eller de som mottar den.

Vi håper filmene gir et bilde det samfunnsproblemet som hets mot reindriftsamer er, og de kan bidra til å minne oss alle på at hets er like virkelig – selv om det skjer bak et tastatur.

Last ned film 1 (HD, MP4-format)

Last ned film 2 (HD, MP4-format)

Last ned film 3 (HD, MP4-format)