Reinsdyr finnes over store deler av Norge. Her er gode tips om hvordan du kan ta hensyn.

Reinsdyr er frittvandrende beitedyr året rundt. På ulike tider av året kan dyrene være sårbare for forstyrrelser. Med litt innsikt, enkel planlegging og en dose sunn fornuft kan du enkelt ta hensyn til reindyrenes ve og vel.

Når man skal forstå reindrift, så er det et godt utgangspunkt å lese seg litt opp på de 8 årstidene i reindriften – og skaffe seg litt basis-innsikt i hvordan et reinsdyr oppfører seg. Det viktig å forstå at reinen, i motsetning til kyr og sauer, lever et tilnærmet vilt liv året rundt der den følger sine naturlige nedarvede behov for vandring mellom beiter og sesong for å finne mat. Selv om reinsdyr ofte omtales med den kanskje litt misvisende tittelen «tamrein», så er tamrein nøyaktig de samme dyrene som villrein – og lever på akkurat samme måte, med de samme medfødte behovene for naturlig og fritt vandringsbeite gjennom året – ofte over enorme avstander.

 

 

10 tips til deg som ønsker å ta hensyn til reindrifta

 1. Reinsdyr og reinsdyrflokker kan du møte i hele Norge fra Hedmark og nordover. Det betyr at det er smart å tenke at du vil møte reinsdyr når du ferdes – og ta høyde for dette i forkant.
 2. Hvis du møter eller ser en reinsdyrflokk – forhold deg rolig og få oversikt over situasjonen, bevegelse kan skremme en reinflokk på lang avstand. Finn en rute hvor du unngår å gå gjennom flokken.
 3. Dersom du møter på en flokk som er i driv av reingjetere i arbeid. Forhold deg rolig til flokken har passert eller  reingjeteren gi deg et tegn eller kommer for en prat.
 4. Reinsdyr er hjortedyr som blir lett skremt og de merker deg på forbausende lang avstand – og spesielt hvis du har hund eller hunder med deg. Det kan gjøre at hele flokker skyr et stort område, som igjen kan skape utfordringer for både dyrenes velferd og næringsutøverne som passer på dyrene. Dette gjelder spesielt rundt kalving på vårsommeren, paringstiden på høsten eller i forbindelse med reinflyttinger – der store flokker skal fra ett område til et annet.
 5. Forsøk å skaffe deg informasjon om reindriftas aktiviteter dit du planlegger å dra. Er du i tvil, spør de lokale, kommunen – eller forsøk å få kontaktet de lokale reineierne. De fleste reineierne er hardtarbeidende, trivelig folk som har god oversikt over hvor flokkene er til ulike tider av året. NIBIO har en utmerket kartløsning, som viser hvilke reinbeitedistrikt som er hvor i Norge. Den finner du her . 
 6. Se etter reinsdyrspor. Vær også obs dersom du ser èn rein, da er det som oftest flere i nærheten også siden reinsdyr er flokkdyr.

  Et flott bilde fra et reindriftsområde i Troms. Det bildet ikke viser, er at rett nedfor ved det lille vannet lå en mindre reinsdyrflokk og hvilte. Hunden var heldigvis i bånd da.
 7. Løse hunder er et problem for både reinsdyrene og næring og kan gjøre stor skade som ender med død. Kalver er spesielt utsatt. En reindriftsutøver vil i siste instans ha lov til å avlive hunden din dersom alle forsøk på å stoppe den eller fange den inn mislykkes, og det ønsker ingen – heller ikke reindriftsutøverne, så hold hunden i bånd. Er du uheldig og mister hunden din, gi gjerne beskjed til reindriftsutøvere i området.
 8. Husk at reindrift er et yrke, en næringsvei for mange mennesker – og dyrevelferd – på samme tid. Ha respekt for dyr og næring, og lag så lite avtrykk som mulig med din aktivitet.
 9. I reindriftsområder er det ofte gjerder som skiller mellom ulike distrikt, dersom du går gjennom porter, husk å lukke igjen slik at reingjeterne slipper unødige sammenblandinger.
 10. I sommerbeiteområder, unngå helst å gå topptur på de absolutt varmeste dagene. Når det er varmt søker flokkene opp på fjelltoppene hvor det er litt kjøligere.

 

var rocket_lcp_data = {"ajax_url":"https:\/\/reinfakta.no\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"4b6ac77c73","url":"https:\/\/reinfakta.no\/aktuelt\/reinsdyr-er-sarbare-for-forstyrrelser-her-er-10-gode-rad-om-hvordan-du-enkeltkan-ta-hensyn-i-ulike-arstider-god-tur","is_mobile":false,"elements":"img, video, picture, p, main, div, li, svg","width_threshold":1600,"height_threshold":700,"debug":null}