Bilens ansvarsforsikring dekker reinpåkjørsel

Alle kan være uheldig og kjøre på dyr. En seiglivet myte er at man personlig må betale erstatning for påkjørt rein. Dette stemmer IKKE.

Fortsatt opplever reindriftsnæringen at bilister stikker av og lar være å melde fra om påkjørt rein. Det er det overhodet ingen grunn til og skyldes i stor grad gamle myter som gjør at noen tror de må betale store summer i erstatning selv. Dette stemmer overhodet ikke.

Fakta om rein- og dyrepåkjørsler:

 1. Du bør melde i fra fordi du kan hindre unødige dyrelidelser. Som bilist har du ingen ting å tape på å melde fra.
 2. Du må ikke betale erstatning til reineier – det ordner forsikringsselskapet ditt.
 3. Du taper ikke bonus ved dyrepåkjørsel uansett forsikringsselskap eller type forsikring du har.
 4. Du vil få redusert din egenandel hos de fleste selskaper med mange tusen kroner ved skade hvis du selv melder fra.
 5. Om du lar være å melde i fra bryter du flere lover, både vegtrafikkloven og dyrevelferdsloven og risikerer bøter.

Alle ansvarsforsikringer har dekning for dyrepåkjørsler. Og melder du fra selv, kan du spare betydelige beløp ved å melde fra og få fradrag på egenandelen din på bilskade fra mange selskaper.

Eksempler på redusert egenandel hos noen ulike selskaper hvis du melder i fra selv:

 • Fremtind forsikring (Sparebank 1) – inntil 6000 kroner
 • If forsikring – 2000 kroner
 • Tryg forsikring – dekker hele egenandelen

Hva gjør du ved en påkjørsel?

 • Ta på deg refleksvest og sett opp varseltrekant før du går ut av bilen.
 • Ring politiet på telefon 02800 – så vil de videreformidle informasjonen til reineieren.
 • Se til at dyret ikke ligger trafikkfarlig til for andre trafikanter – flytt det eventuelt ut av veibanen om mulig, eller bruk varseltrekant.
 • Observer/se til dyret så godt du kan, skadeomfang osv. slik at du kan videreformidle informasjon.
 • Om mulig, ta bilde av ørene til reinen, dette vil være viktig informasjon for å finne eier da alle rein i samisk reindrift øremerkes
 • Marker stedet.

Viktig før du forlater stedet

Merk av stedet der påkjørselen skjedde slik at reineier lett kan finne det døde dyret eller drive sporsøk dersom dyret ble skadet og må avlives. Ingen dyr skal lide unødvendig. Du kan bruke for eksempel en plastpose eller noe du har liggende i bilen og feste det til en veistikke og forklare detaljert hvordan og hvor du har merket stedet.

Kort fortalt – å melde fra er vinn-vinn for alle parter: Reinsdyret, deg, forsikringsselskapet og reindrifta.

Del gjerne denne artikkelen!

 

var rocket_lcp_data = {"ajax_url":"https:\/\/reinfakta.no\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"3c3ddb6b98","url":"https:\/\/reinfakta.no\/aktuelt\/nei-du-ma-ikke-betale-for-reinpakjorsel","is_mobile":false,"elements":"img, video, picture, p, main, div, li, svg","width_threshold":1600,"height_threshold":700,"debug":null}