Hund og reinsdyr

Stadig flere har hund. Slik kan du ta hensyn til reinsdyr og næring.

Hundeiere og reinsdyr

Som hundeeiere har vi et spesielt ansvar. En hund kan gjøre stor skade på et reinsdyr, en kalv – eller en flokk. Løse hunder et problem for næringen og for dyrevelferden. Søte Bamse kan forårsake død og alvorlige skader på reinsdyr, forstyrrelser, store ekstrakostnader og merarbeid for næringsutøverne i fjellet.

I noen kommuner og reindriftsområder er det utvidet båndtvang. Men også i de områdene hvor båndtvangen oppheves i høst/vinterperioden, er det sunn fornuft å tenke gjennom at hunden din og du er i reindriftsland.

Reinsdyr er var for ulike former for støy og forstyrrelser. Bjeffing, uling, hundeglam kan gjøre at reinsdyrflokker skyr større områder.


Avliving – alltid siste utvei

Det er viktig å huske at hunden er hundeeiers ansvar, og at det i siste instans kan ende med at hunden din må eller kan avlives dersom den jager eller forsøker å skade rein eller andre beitedyr. Dette er nedfelt i lovverket. Dette ønsker selvsagt ingen, så ta ditt ansvar som hundeier alvorlig.


Er du hundeeier, så kan følgende være lurt å tenke på dette

 • Forvent at du vil møte rein – store deler av Norge er aktive reindriftsområder
 • Løse hunder kan gjøre grusomme skader på reinsdyr
 • Ha hunden i bånd så mye som mulig – spesielt hvis du vet du befinner deg i reindriftsområder
 • Hvis du slår leir, dobbeltsjekk at hunden(e) er tilstrekkelig sikret i bånd, wire, kjetting eller lignende
 • Det er generell båndtvang i Norge fra 1. april – 20. august
 • I noen reindriftsområder/kommuner kan det være utvidet båndtvang for hund – sjekk.
 • Sørg så langt det er mulig å få oversikt over at området du er i er uten rein før du eventuelt slipper løs hunden
 • Når du går inn i nye områder der du ikke har full oversikt, ta hunden i bånd. Det er bedre å være føre-var: Du vet aldri hva som er bak neste bakketopp…
 • Alle hunder kan skade rein – men noen raser har svært stort skadepotensiale og et naturlig stort jaktinstinkt. Tenk gjennom dette.
 • Har du drivende hunderaser som opererer alene over store områder – ta gjerne en telefon til noen i reindrifta og spør om det er ok akkurat der. Kanskje dere finner en god løsning for alle parter sammen?
 • Vurder å melde deg på et reinaversjons-kurs for hunden din. Dette arrangeres mange steder i landet i regi av for eksempel NJFF – ofte i samarbeid med reindrifta i området.

 


Hundespann og kjøring inn i reinbeiteområder

Hundekjøring er en aktivitet som øker veldig i popularitet. Det dreier seg om kjøring både uten løyper og der det stikkes traseer for jevnlig kjøring. Noen av utfordringene sett fra reindriftas perspektiv er at hundespann kan skape store forstyrrelser når reinen trenger ro.

 • Et hundespann har ofte svært lang rekkevidde og kan gjerne krysse et stort reinbeitedistrikt på kort tid
 • Hundekjøring skjer ofte med flere eller store hundespann
 • Ofte er hundespannkjøring organisert som turistaktivitet med mange deltagere, stopp og aktiviteter i tillegg
 • Kjøringen kommer overraskende på reinen, noe som kan skape forstyrrelser med tap av dyr, kasting av kalver og lignende
 • Forstyrrelsene fra spann kan skape merarbeid for reindriftsnæringen
 • Hundespann kan være støyende. Reinen er svært var for bjeffing, uling og generelt støy
 • Støy i ulike former kan gjøre at reinen forlater områder de normalt er i til ulike årstider

 

Reinfakta.no
Et hundespann kan kjøre raskt inn i selv de mest fjerntliggende reinbeiteområdene på den kaldeste, hardeste årstiden for reinsdyrene. Stadig oftere er dette organiserte aktiviteter, med masse utstyr, hunder og mennesker som kan skape mye forstyrrelser i den tiden når reinsdyrene trenger naturlig ro aller mest.


Reindrifta ønsker dialog og at hensyn tas av «nye aktører»

Det er et ønske fra reindrifta at både enkeltaktører og kommersielle aktører oppretter dialog og tar hensyn til reindrifta i området hvor de planlegger hundekjøring. Spesielt bør dette gjøres ved jevnlig aktivitet. En enkel telefon til reinbeitedistriktet kan spare alle parter for mye frustrasjon, tapt arbeidstid og i verste fall skader på reinsdyr, tap av dyr/inntekter.

Ta kontakt med ditt lokale reinbeitedistrikt, kanskje kan dere finne gode løsninger og tilpasninger for alles beste?

var rocket_lcp_data = {"ajax_url":"https:\/\/reinfakta.no\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"ad37720eb1","url":"https:\/\/reinfakta.no\/aktuelt\/hund-og-reinsdyr","is_mobile":false,"elements":"img, video, picture, p, main, div, li, svg","width_threshold":1600,"height_threshold":700,"debug":null}