Om reinfakta.no

Reinfakta.no er en informasjonsnettside eid av NRL – Norske Reindriftsamers Landsforbund, som drives av en ekstern prosjektleder. Målet med nettsiden er å minske konflikter, hets og fjerne myter om reindriftsutøvere og reindriftsnæringen ved å formidle fakta og informasjon til norske forbrukere, media og samfunn.

Det er gjort grundige undersøkelser om hets og hatproblematikken, som med jevne mellomrom dukker opp i kommentarfelt og sosiale medier når det gjelder saker som angår reindriftsnæringen og generelt samiske saker.

En av konklusjonene er at mangelen på god og objektiv faktainformasjon og kommunikasjon fra næringens ståsted til folk og samfunn kan bidra til feile konklusjoner og at gamle myter slik får leve videre.

Dette håper vi å gjøre noe med.

Bidragsytere

Anja Graven // Houseofsapmi.no
Fotograf Jan Helmer Olsen//janhelmerolsen.com
NRL Norske Reindriftssamers Landsforbund //reindriftssame.no

HK Reklamebyrå © 2022