Velkommen til reinskolen!

Samiske reindriftsutøvere og deres barn opplever dessverre mye hets og fordommer uten rot i virkeligheten. 

Undersøkelser viser at dette ofte handler om manglende kunnskap og informasjon om samisk reindrift i Norge. Vi tror at kunnskap er nøkkelen til å redusere hets mot reindriftsutøvere og samer for fremtidige generasjoner.

Derfor har vi samlet informasjon, artikler og ressurser innefor ulike tema og kategorier for bruk i klasserommet. I tillegg har vi samlet ulike presentasjoner om reindrifta som kan lastes ned, Rein-quiz spillet som kan spilles i fellesskap eller på elevers mobiltelefoner samt andre enkle læringsspill og lenker for læreren.

RESSURSER FOR DEG SOM ER LÆRER ELLER PEDAGOGISK PERSONALE

Samisk reindrift foregår i 140 kommuner fra Hedmark i sør til Finnmark i Nord. Sjansen er stor for at en eller flere Siidaer driver med aktiv reindrift i akkurat din kommune. Tema om reindrift i skolen kan være en brobygger og redusere konflikter og skape forståelse i fremtiden. Kanskje har skolen din elever fra en reindriftsfamilie, der resten av klassen kanskje lurer på hva det innebærer?

De 8 samiske årstidene

MATPRAT - MORSOMME VIDEOOPPSKRIFTER MED REIN

REINDRIFT OG HISTORIE

En naturlig del av Norges landskap helt siden istiden

Enkle Læringsspill og øvelser

QUIZ - DE 8 ÅRSTIDENE

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Riktig ord på riktig bilde

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

FILMER - HETS OG HAT MOT REINDRIFTA OG SAMER

Netthets og hatefulle ytringer er like virkelig selv om det gjøres bak et tastatur. Dette er noe av det reindriftsutøvere, deres familier, barn og samer generelt opplever i sosiale medier og kommentarfelt hver eneste dag.