Aktuelle saker

Reinsdyr er frittvandrende beitedyr året rundt. På ulike tider av året kan dyrene være sårbare for forstyrrelser. Med litt innsikt, enkel planlegging …

På Saltfjellet har rundt 400 reinsdyr fått på seg en sender rundt halsen. Senderen gir …

En naturlig del av Norges landskap helt siden istiden

Få tilbringer så mye tid i norske fjell som de norske reindriftsutøverne. Førstehåndskunnskapen reindriftsutøvere sitter …

Naturvernforbundet: Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort …

Lest disse?