Trenger vi reinvettregler?

LEDER I NRL, EVENTYREREN OG DNT TOK EN PRAT

NRLs Inge Even Danielsen deltok i «Tema» sammen med eventyreren Bengt Are Barstad, Inge Even Danielsen fra NRL og Ingeborg Wessel Finstad fra Den Norske Turistforeningen.

Mange har fått med seg saken om Bengt Are Barstad, og saken som omhandlet kritikken han mottok etter et lengre opphold på Finnmarksvidda sammen med sine 4 hunder. I korte trekk så var problemstillingen at Barstad oppholdt seg i et paringsområde for reinen i lengre tid, noe som forstyrret paringen for reinen i området ved at reinsdyrflokken ikke ville inn i det normale området – uten at gjeterne skjønte hvorfor.

-Jeg var på vei ut av et stort fjellområde i Finnmark som jeg oppholdt meg i et par måneder. På tur ut møtte jeg to reingjetere, og det ble påstått at jeg forstyrret reinens paring. Men det må sies, at hele denne saken er én fjær som ble til ti høns, sier Barstad. Hadde jeg hatt muligheten til å vite på forhånd at mitt nærvær akkurat der ville skape problemer for reingjeterne i området, så hadde jeg tatt selvsagt hensyn og valgt meg et annet område, sier Barstad i programmet som understreker behovet for informasjon og at han er veldig opptatt av å ta hensyn til reindrifta.

Reindriften verner om allemannsretten

Fra Reindriftsnæringens side er ønsket om dialog sterkt – kanskje spesielt med de nye brukergruppene, som ofte bringer store guidede grupper inn på fjellet i organiserte aktiviteter – dypt inn i aktive og tradisjonelle reindriftsområder med for eksempel kjøring hundespann i sårbare områder, organiserte skutersafarier med utenlandske turister og så videre. -En ting er det generelle friluftslivet – reindriftsnæringen støtter fullt opp om allemannsretten, den er viktig for oss alle. En annen ting er at vi har fått inn nye kommersielle brukergrupper som vi i reindrifta ønsker oss dialog med, slik at problemer kan unngås.

Snart Reinvarsel på UT.no?

UT.no er Norges største turportal, med 5 millioner brukere. Den Norske Turistforeningen arbeider med å få inn obs-varsel i sine turkart og turinfo, hvor sensitive områder for reindrifta vises med symboler og kart. Dette er en spennende tanke og løsning, som reindriftsnæringen i Norge applauderer og håper er på plass så raskt som mulig.

-Vi tror de fleste ønsker å ta gode valg ute på tur, og hvis vi i Turistforeningen kan legge til rette for at våre brukere legger turen utenom sårbare områder til visse tider for eksempel, så er dette veldig viktig for vår informasjonsvirksomhet.

Enighet om å jobbe for dialog og informasjon

Både NRL, Den Norske Turistforeningen og eventyreren Barstad er skjønt enige om at bedre dialog og informasjon kan være til stor hjelp og partene skal jobbe aktivt for å bedre dette. Reinfakta.no er blant annet et slikt tiltak fra NRL, og vi håper at denne plattformen kan utvikles til å bidra til informasjon og forståelse for og rundt reindrifta i Norge.

 

var rocket_lcp_data = {"ajax_url":"https:\/\/reinfakta.no\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"e2be2079e2","url":"https:\/\/reinfakta.no\/aktuelt\/trenger-vi-reinvettregler","is_mobile":false,"elements":"img, video, picture, p, main, div, li, svg","width_threshold":1600,"height_threshold":700,"debug":null}